Over Plaatselijk Belang Akkrum-Nes

Wij zijn een vereniging van vrijwilligers die zich inzetten voor het algemene belang van de bewoners in Akkrum & Nes. Ons doel is het bevorderen van het woon-, leef- en werkklimaat binnen de dorpsgrenzen, onafhankelijk van politieke partijen of andere groeperingen.

 

Als Plaatselijk Belang zijn we het aanspreekpunt voor de gemeente, provincie en andere organisaties. We behandelen diverse zaken die onze bewoners en het dorp bezighouden, zoals veiligheid, leefbaarheid, sport, recreatie, voorzieningen, jeugd- en ouderenbeleid, dorpsvernieuwing en verkeersveiligheid. Wat er in het dorp gebeurt, raakt ons allemaal. Daarom streven we naar een zo groot mogelijk draagvlak binnen de gemeenschap. We waarderen uw steun als actief lid of donateur.

Wat er in het dorp gebeurt, raakt ons allemaal. 

LEES MEER kunstroute-akkrum-2024-mein-in
23-11-2023

Kunstroute Slach troch Akkrum

De voorbereiding voor de volgende kunstroute is al weer in volle gang. Het thema is geworden: Samen "Mei inoar"

LEES MEER informatiemarkt-20-09-blokje
20-09-2023

Informatieavond ROMte Akkrum-Nes

Meer dan 130 betrokken dorpsgenoten bespreken de resultaten die uit de schetsschuit naar voren kwamen.

LEES MEER 0001-(2)
13-10-2023

Rabo clubsupport

Voor de schetsschuit / gebiedsvisie hadden wij Plaatselijk Belang bij Rabo Clubsupport een aanvraag gedaan.

LEES MEER plattegrond-centrumplan-akkrum

Centrumplan Akkrum fase 1

Binnenkort wordt er gestart met de uitvoering van de Centrumvisie.

LEES MEER eindkaart-romteakkrum-nes

Gebiedsschets Akkrum-Nes Akkrum

Meedenken en meepraten over de toekomst van Akkrum en Nes dat kan op woensdagavond 20 september tijdens de infomarkt in Leppehiem.

LEES MEER rakswal
04-08-2023

Update Rakswal

Van 4 september tot 2 oktober werkt Aannemer Thomassen aan het opnieuw inrichten van de Rakswal.

LEES MEER ig-de-instrumentenkistweb

Omgevingswet

Er verandert veel voor gemeenten door de nieuwe Omgevingswet.

LEES MEER 39753221095457

Centrumvisie

Alle plannen hebben een plek gekregen in de visie voor het centrum van Akkrum.

LEES MEER akkrum-opentopo

Romte Akkrum-Nes

LEES MEER kunstroute

Kunstroute

Neem contact op

Adres

Plaatselijk Belang Akkrum Nes

Griene Eker 11

8491 AP Akkrum