Het bestuur

Het bestuur komt maandelijks samen om actuele zaken te bespreken en te beoordelen of actie nodig is. We onderhouden regelmatig contact met de gemeente Heerenveen en andere belanghebbenden. Onze bestuursleden wonen ook bijeenkomsten bij over projecten in Akkrum-Nes, zoals informatieavonden over de ontwikkeling van bouwprojecten en herinrichtingsplannen. Daarnaast brengen we aandachtspunten vanuit de dorpen Akkrum en Nes onder de aandacht van de gemeente. Als inwoner of lid kunt u ook onderwerpen op de agenda zetten.

 

Vergaderdata

Het bestuur vergadert in principe elke eerste maandag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus.

In overleg met één van de bestuursleden is een ieder die iets wil inbrengen, aan de kaak stellen of melden welkom op de vergadering. Vanzelfsprekend mogen zaken ook schriftelijk of per email worden ingebracht. 


Algemene ledenvergadering

Een keer per jaar organiseren we een algemene ledenvergadering. U kunt het huishoudelijk reglement van Plaatselijk Belang Akkrum-Nes vinden via deze link. Hierin staan afspraken over hoe Plaatselijk Belang, leden en het bestuur zich organiseren. Voor de statuten, de grondregels van onze vereniging, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

 

Nieuwe bestuursleden

Voel jij je betrokken bij onze mooie dorpen en wil je je inzetten om ons leefklimaat nog verder te verbeteren?Zie jij het zitten om het bestuur te versterken?

LEES MEER

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Aize Wijnstra (t/m 31-08-2024)
Aanspreekpunt voor pers, gemeente, provincie, wijkbeheer etc,

Lid klankbordgroep Randweg, Werkgroep Tsjerkebleek/communicatie, Doarpskeamer, Website, Repaircafè, Mede-beheerder FB, Dorpsvisie, VOAN groep Buorren


Secretaris: Geeske Schaap
Correspondentie, Secretariaat, Dorpsvisie, Beheerder FB

 

Penningmeester: Grietje Balsma

Financien, Ledenadministratie, Beheer website, Mede-beheerder FB

 

-- 

Algemene leden

Bestuurslid: Jogchum Reitsma
Algemeen bestuurslid

 

Bestuurslid: Sjaak Commandeur

Algemeen bestuurslid

 

Bestuurslid: Abel Kleefstra

Algemeen bestuurslid

 

Bestuurslid: Hein Jouke Wind

Algemeen bestuurslid

 

Aspirant bestuurslid: Elisabeth Rekker

Contactgegevens bestuursleden

bestuur-pban-2


Aize Wijnstra

Voorzitter | 06 225 365 81

voorzitter@akkrum-nes.nl

bestuur-pban-4


Geeske Schaap

Secretaris | 06 292 081 16
secretariaat@akkrum-nes.nl

bestuur-pban-5

 

Grietje Balsma

Penningmeester | 06 138 699 91
penningmeester@akkrum-nes.nl

bestuur-pban-6


Jogchum Reitsma

Algemeen bestuurslid

 bestuur-pban-8

 

Sjaak Commandeur

Algemeen bestuurslid

 bestuur-pban-

 

Abel Kleefstra

Algemeen bestuurslid

 bestuur-pban-9

 

Hein Jouke Wind

Algemeen bestuurslid