Links naar interessante websites:

Heeft u klachten over uw woon- en leefomgeving?

Bijvoorbeeld:

  • Onderhoud van wegen, stoepen, bruggen en openbaar groen
  • Overhangend gemeentegroen
  • Kapot straatmeubilair
  • Verkeersstremmingen
  • Parkeeroverlast
  • Ongedierte bestrijding
  • Zwerfafval en overige illegale afvalstortingen
  • Storingen openbare verlichtingen
  • Overlast door jeugd
  • Vernieling aan openbare eigendommen

 

 

Klachten of meldingen over de openbare ruimte kunt u melden via het centrale meldpunt Fixi. Binnengekomen meldingen worden gemakkelijk (automatisch) toegewezen aan het juiste team of de behandelaar binnen uw gemeente. U wordt pro-actief op de hoogte gehouden van de status van de melding. 

 

FIXI