Hier kunt alle belangrijke documenten terugvinden, zoals de verslagen van de ledenvergaderingen, jaarverslagen en statuten.

 

Verslagen ALV (algemene ledenvergaderingen):

 

 

 

Jaarverslagen

 

 

 

Statuten

 

Wat er in het dorp gebeurt, raakt ons allemaal. 

Neem contact op

Adres

Plaatselijk Belang Akkrum Nes

Griene Eker 11

8491 AP Akkrum