Totstandkoming Dorpsvisie

Inwoners Akkrum en Nes zijn tevreden, dit is de conclusie naar aanleiding van een leefbaarheidsonderzoek wat Plaatselijk Belang heeft laten uitvoeren onder de inwoners van Akkrum en Nes. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor het maken van een nieuwe dorpsvisie.

Op de algemene ledenvergadering heeft Tjerk Kooistra van het bureau iSwipe de uitkomsten van zijn onderzoek gepresenteerd, bijna 600 inwoners in alle leeftijd categorieën hebben meegedaan aan dit onderzoek.

Een ruime voldoende scoren het openbaar groen, het openbaar vervoer, het onderhoud van grijs en groen, de zorgvoorzieningen in de dorpen en het aanbod van de winkels. De sportvoorzieningen in het dorp scoren ook hoog en ook het cultuuraanbod is uitstekend.

 

Maar natuurlijk zijn er ook verbeterpunten die naar voren kwamen in de open vragen die gesteld zijn. Zo zien de inwoners graag dat alle sportactiviteiten op één plaats komen. En dat de particuliere tuinen er groener en verzorgder uit kunnen zien, ook de entrées van de dorpen kunnen wel een upgrading gebruiken. En de uitstraling van het centrum van Akkrum kan ook wel een facelift gebruiken.

Ook zijn wensen, een zwemstrandje, wandelroutes en dorpsommetjes, een honden uitlaatplek, meer aanlegplaatsen voor boten (passanten), maar ook staat een slechtweervoorziening op het wensenlijstje.

Neem contact op

Adres

Plaatselijk Belang Akkrum Nes

Griene Eker 11

8491 AP Akkrum