Eerste ideeën

Ruim 10 jaar geleden (2012 en 2013) werd een werkgroep in het leven geroepen om het terrein, waar voorheen de Juf Boeremaskoalle stond, om te toveren tot een open en bruikbare plek voor de hele buurt. Uiteindelijk werden de destijds gemaakte plannen in de ijskast gezet, o.a. omdat er op dat moment  weinig medewerking van diverse partijen viel te verwachten (mede vanwege de toen nog verse herindeling).


In 2015 maakte de gemeente Heerenveen de plannen bekend om een groot deel van Akkrum Oost, namelijk de Túntsjes, het gebied rond het JB-plein en de Boarnsterdyk, te renoveren. Onderdeel van deze renovatie was het plaatsen van een nieuwe riolering en het hele gebied opnieuw te bestraten en her in te richten. Deze werkzaamheden, die op 9 maart 2017 officieel van start zijn gegaan, brengen onvermijdelijk veel overlast met zich mee voor de buurt. Tijdens de werkzaamheden wordt het plein gebruikt als opslagplaats voor bouwmaterialen. 

 

Nieuw leven plannen

Doordat deze werkzaamheden uitgevoerd worden, komen er nieuwe kansen te liggen voor de invulling van het plein. Om die reden is de werkgroep, in iets andere samenstelling, nieuw leven ingeblazen. Het idee om een omheind voetbal- en basketbalveldje met daaromheen een skeelerbaan te realiseren sprak alle werkgroepleden aan. Een optie voor in de winter zou kunnen zijn om de skeelerbaan (of het voetbalveldje) onder water te zetten, zodat er eventueel op geschaatst zou kunnen worden. De ideeën zijn verder uitgewerkt en in april 2016 aan de buurt gepresenteerd. Binnenkomende reacties waren positief, zodat de werkgroep verder kon op de ingeslagen weg.


Het idee kwam naar voren om het terrein voor jongeren èn voor ouderen aantrekkelijk te maken. Daarom is voor beide groepen een plek ingeruimd om te bewegen of te sporten. Om het geheel te compleet te maken zijn er bankjes en enkele eenvoudige speeltoestellen geplaatst. De nadruk ligt dus wat meer op sport en wat minder op spelen. 
Op basis daarvan zijn concrete schetsen gemaakt door een bedrijf dat is gespecialiseerd in “buiten spelen en sporten”. De gemeente speelde een actieve rol bij de werkgroep en was bereid het terrein, na de renovatiewerkzaamheden, vlak en gedraineerd op te leveren. Ook zorgt de gemeente uiteindelijk voor de beplanting en het onderhoud van de verschillende toestellen. De werkgroep prijst zich erg gelukkig met deze samenwerking.

Realisatie

Met de belangrijke rol van Plaatselijk Belang hebben we een prachtige voorziening gerealiseerd waar zowel jong als oud van kan genieten: een omheind voetbal- en basketbalveldje, omringd door een skeelerbaan. Aangevuld met sport- en speeltoestellen. Dit is een waardevolle toevoeging voor onze dorpen. Het is een genot om te zien hoe dit sport- en speelterrein dagelijks druk bezocht wordt door spelende kinderen.