Afscheid Aize Wijnstra als voorzitter en bestuurslid

De laatste vergadering van Plaatselijk Belang voor de vakantieperiode stond in het teken van afscheid. Om uiteenlopende redenen legden maar liefst 3 bestuursleden hun functie neer. 

 

Vicevoorzitter Froukje van der Schaar had al in april van dit jaar aangegeven om met ingang van het nieuwe vergaderseizoen te willen stoppen. Zij zette zich 6 jaar lang met veel enthousiasme in voor diverse projecten, zoals kunstroute, speeltuintje Boerepaed en onlangs nog voor de Bloeiweek. Nu wil zij zich kunnen richten op andere voor haar belangrijke zaken. 

 

Ook Piet Jonker maakte 6 jaar deel uit van het bestuur. Hij hield zich o.a. bezig met watersportzaken, bebording vaarwegen, etc. Vanwege extreme drukte op zijn werk, kon hij zijn bestuursfunctie hiermee niet meer combineren. 

 

Daarnaast besloot ook Aize Wijnstra om zijn bestuursfunctie binnen Plaatselijk Belang per 31 augustus 2024 neer te leggen. Zijn afscheid markeert een bijzonder moment, want Aize was 20 jaar bestuurslid, waarvan 19 jaar voorzitter. Een lang tijdperk, waarin hij zich met hart en ziel heeft ingezet voor de dorpen Akkrum en Nes. Hij was altijd bereikbaar, iedereen wist hem goed te vinden als er iets in hun omgeving niet in orde was. Vaak speelde hij een verbindende rol tussen inwoners en de gemeente. Niets was hem teveel om ervoor te zorgen dat het leefklimaat in de dorpen optimaal was. Zo leverde hij een bijdrage aan bijvoorbeeld Brede School, de toeristische voorzieningen, gemeentelijke herindeling, Randweg, Centrumvisie, Kunstroute, Reuzedagen, Meet me at the Fountain en de Schetsschuit. Hij was voortdurend in overleg met de gemeente en met andere organisaties om grote en kleinere zaken voor elkaar te krijgen. Als het nodig was stak hij ook graag zelf de handen uit de mouwen. Hij wist altijd wat er speelde, was daadkrachtig, een lopend telefoonboek, onvermoeibaar, en vasthoudend. Kortom, een bevlogen man! Maar, zoals met alles, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Aize heeft aangegeven een punt achter zijn werkzaamheden voor PB te willen zetten. Heel erg jammer, maar ook begrijpelijk.

Omdat het bestuur van mening is dat Aize het na zo’n lange staat van dienst verdient om extra in het zonnetje te worden gezet, hebben de bestuursleden hem een etentje aangeboden. Aize heeft dat aanbod – ondanks herhaald aandringen - helaas afgewezen. 
Geen etentje dus, maar wel was er voor hem een verrukkelijke ‘Aize-taart’, met daarop een foto met tekst.

 

 

Namens de gemeente voerde daarna wijkmanager Ruurdtje Anema het woord. Ook zij benoemde de tomeloze inzet en vasthoudendheid van Aize als hij iets voor elkaar wilde krijgen. Iets waar ze in het begin aan heeft moeten wennen, maar wat uiteindelijk een intensieve, vruchtbare en plezierige samenwerking opleverde.  Als dank kregen de drie scheidende bestuursleden een theaterbon van de gemeente overhandigd. De avond werd vervolgens in informele sfeer afgesloten met een borrel. 

 

Hoewel het bestuur het afgelopen jaar al is uitgebreid met 2 nieuwe leden (Hein Jouke Wind en aspirant-lid Elisabeth Rekker), is inmiddels een wervingsactie gestart om de drie lege stoelen weer te vullen. 

 

Lees meer