Herinrichting centrum Akkrum

Het dorpscentrum van Akkrum willen we leefbaar en vitaal houden. Een centrum waar leven in zit, waar mensen elkaar ontmoeten, waar het gemoedelijk, veilig, groen en gezellig is en waar voor de ondernemer nog wat te verdienen valt. Er is geld beschikbaar om het centrum van Akkrum op te knappen. Dit geld komt van de gemeente, de provincie en van de rijksoverheid. Er waren al veel plannen voor het centrum van Akkrum. Al deze plannen hebben een plek gekregen in de visie voor het centrum van Akkrum.

 

Centrumvisie

Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, de Ondernemersvereniging VOAN en de AWS (Akkrumer Watersportvereniging Eendracht) hebben in samenwerking met de gemeente, bewoners en ondernemers een gezamenlijke visie ontwikkeld voor het centrum. Het doel van deze visie is om een toekomstbestendig, levendig en herkenbaar centrum te creëren, waar ruimte is voor ondernemerschap en waar inwoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten in een aantrekkelijke, gastvrije en bruisende omgeving.

waterrijk-akkurm-nes

 

Op de website van de Gemeente Heerenveen zijn de plannen en ontwikkelingen allemaal terug te vinden:

Link naar Gemeente Heerenveen>

Terugblik

Informatie van Tsjerkebleek
Op initiatief van Plaatselijk belang Akkrum Nes is medio 2016 een werkgroep gestart met het plannen maken voor de Tsjerkebleek. De werkgroep bestond uit twee ondernemers, twee vertegenwoordigers van de kerk, twee aanwonenden, een stedenbouwkundige van de gemeente en een bestuurslid van Plaatselijk Belang.
Op de laatste bijeenkomst zijn er diverse specialisten bij geroepen en er gloort weer licht aan het einde van de tunnel. Onze deskundige uit eigen dorp Douwe Terpstra heeft van al het voorgaande een visie en tevens praatstuk op papier gezet waar later over gebrainstormd kon worden.
In maart 2017 kon iedereen een globaal beeld en eerste ideeën bekijken op een bijeenkomst in de Lantearne.
De werkgroep is diverse avonden bijeen geweest en een groot aantal ideeën en plannen zijn de revue gepasseerd. Onderling liepen de meningen in de werkgroep nog al uit een, ook met de vertegenwoordigers van de gemeente zaten en zitten wij niet op één lijn. De werkgroep kreeg daarna de neuzen weer in dezelfde richting.

 

Centrum plannen Akkrum - Tsjerkebleek en omgeving - sept 2019
In 2019 zijn er vier zeer goed bezochte infoavonden geweest aangaande de plannen die een werkgroep van uit het dorp samen met de gemeente en adviesbureau BugelHajema hebben gemaakt om het centrum van Akkrum en de omgeving een ander aanzicht te geven. Eerst zijn er in drie sessies de direct aanwonenden geïnformeerd en de laatste avond was voor alle inwoners van Akkrum en Nes. Van alle avonden is een verslag gemaakt. De op- en aanmerkingen tijdens de avonden worden meegenomen in de verdere planvorming. Het overgrote deel van inwoners hebben positief gereageerd op de plannen. 

 

Downloads

- Plannen BugelHajema