In opdracht van de gemeente Heerenveen zal Lolkema BV Aannemingsbedrijf in oktober starten met de uitvoering van het werk “Centrumplan Akkrum fase 1”. Dit is één van de plannen die gerealiseerd wordt in het kader van de Centrumvisie Akkrum die in mei 2022 door de gemeente is vastgesteld. Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, Ondernemersvereniging VOAN en de Akkrumer Watersportvereniging Eendracht hebben samen met de gemeente, bewoners en ondernemers deze visie gemaakt.

 

Het werk wordt in fasen uitgevoerd. Kort voor aanvang van elke fase ontvangen de bewoners en bedrijven van het betreffende gebied een brief met nadere informatie over de planning, bereikbaarheid, tijdelijke parkeerruimte en eventuele wegafsluitingen en omleidingsroutes.

 

Bij alle genoemde wegen wordt de bestaande verharding verwijderd en vervangen door een nieuwe bestrating van gebakken steen. Daarnaast wordt er een nieuw riool aangebracht in het Heechein t.p.v. het evenemententerrein en de jachthaven en in de Dringelstrjitte en de Boerestege. We zullen begin oktober starten met het aanbrengen van het riool; de bewoners en bedrijven in dit gebied ontvangen binnenkort nog een brief met specifieke informatie.

 

Gelet op eerdere archeologische vondsten in het gebied zullen de werkzaamheden onder archeologische begeleiding worden uitgevoerd. In het werk liggende woningen en bedrijven zijn te allen tijde bereikbaar voor hulpverleningsdiensten. We doen ons uiterste best om de bevoorrading van winkels en bedrijven zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Ook zorgen wij er voor dat het legen van de containers t.b.v. afvalinzameling mogelijk blijft. De gemeente Heerenveen heeft een onafhankelijk expertise-bedrijf in de arm genomen voor de bouwkundige opnamen van panden en laat zich adviseren op het gebied van trillingsmetingen e.d. Dit bedrijf – Vermeer Expertise uit Elst – verzorgt haar eigen communicatie met bewoners en betrokkenen.

 

Tijdens de uitvoering staat er op het evenemententerrein een directieverblijf. Hier zullen onze uitvoerder en de toezichthouder van de gemeente wekelijks een inloop spreekuur houden voor een ieder die vragen heeft over het werk. Dit spreekuur zal plaatsvinden op elke woensdagochtend van 10 tot 11 uur.

 

Overzicht fasering

De fasering van het werk is vooralsnog als volgt vastgesteld:

Fase 1 en 2 Uitvoering in het najaar van 2023 // Heechein t.p.v. het evenemententerrein en de jachthaven (incl. de kruising met de Bûterwâl) en Dringelstrjitte, Boerestege en Om’e Toer

Fase 3 Uitvoering in 2024 // Buorren vanaf de brug en Heechein tot de Wide Steege

Fase 4 Uitvoering in 2024 // Heechein vanaf de Wide Steege t/m de Ljouwerterdyk

Fase 5 en 6 Uitvoering in 2024 // Wide Steege en Tsjerkebleek

Voor de planning geldt ijs en weder dienende, zoals u zult begrijpen zijn we daarbij afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

Klik op kaart voor vergroting


 

Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met ons kantoor, bereikbaar onder telefoonnummer 0513-632022. 

De gemeente Heerenveen kunt u bereiken onder het algemene telefoonnummer 0513-617617. De contactpersonen bij de gemeente zijn Gerrit Jan Dijkstra (toezichthouder) en Eeuwe de Vries (technisch projectleider)

 

Bericht namens:

Lolkema BV Aannemingsbedrijf