De toekomst van Akkrum en Nes

Zoals jullie mogelijk wel weten hebben we op 9 en 10 mei een discussie-tweedaagse gehouden. Het onderwerp was de toekomst van Akkrum en Nes. Daarover willen we op 20 september een informatie/ discussie bijeenkomst houden.

In de brochure kunnen jullie lezen en zien wat er door een groep van 25 dorpsgenoten, deskundigen en ambtenaren voor onze dorpen Akkrum-Nes is bedacht. Welke mogelijke oplossingen er zijn voor toekomstige uitdagingen op het gebied van wonen, zorg, waterrecreatie, landbouw en natuur. De deelnemers die afkomstig waren uit het dorp, de provincie en gemeente hebben geprobeerd antwoorden te vinden op bovengenoemde uitdagingen.

Bij het lezen en bekijken van deze brochure wordt het jullie vast een stuk duidelijker.

De brochure is ook gestuurd aan de gemeente Heerenveen (inclusief de raadsleden), de Provincie en het Wetterskip.

 

Infomarkt voor iedereen

We vinden het belangrijk dat jullie ook meedenken en meepraten over de toekomst van Akkrum en Nes.

Voor meer informatie en om met elkaar te discussiëren hebben we een ‘infomarkt’ gepland. Op woensdagavond 20 september zijn jullie allemaal van harte welkom in ‘it Fermidden’ van Mienskipssintrum Leppehiem. Wij hopen echt dat jullie met velen zullen komen. Suggesties en meningen worden verzameld en gaan mee in de vervolggesprekken met de gemeente. Die gesprekken vinden plaats in het najaar.

 

Aanmelden

Omdat we graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen vragen we je even aan te melden via romteakkrumnes@gmail.com

Bij overtekening organiseren we op 27 september nog een extra avond.

 

Graag tot woensdag 20 september om 20.00 uur in Leppehiem!

 

Met vriendelijke groet,

Namens het Kernteam ROMteAKKRUM-NES

Zwier Kroese (voorzitter)

Alle informatie over Gebiedsschets Akkrum-Nes Akkrum:

 

 

Eerdere verslagen van dit project zijn terug te lezen in ons dossier over ROMte Akkrum-Nes.

 

DOSSIER