“De tijd van afwachten is voorbij”

Romte Akkrum Nes boog zich over de ruimtelijke opgaven in en rondom Akkrum en Nes.

Plaatselijk Belang Akkrum/Nes nam samen met stichting Akwaseum het initiatief voor het project Romte Akkrum-Nes. Tijdens de tweedaagse ontwerpconferentie gingen inwoners, deskundigen en de gemeente Heerenveen samen, al schetsend en ontwerpend, aan de slag met de ruimtelijke uitdagingen van Akkrum-Nes en omgeving.

 

Hoewel Aize Wijnstra, voorzitter van Plaatselijk Belang, enorm trots was op 'zijn' dorpen, vond hij dat er toch actie nodig was. "Wy hawwe tegearre mei de minsken út it doarp in moaie doarpsfisy makke. Dêryn stiene in hiel soad winsken en kânsen foar de leefberens yn it doarp", aldus Wijnstra.

 

"Wat je zag was dat veel van die wensen en kansen voor leefbaarheid in Akkrum en Nes gingen over hoe we onze ruimte gebruikten," vulde voorzitter Zwier Kroeze van stichting Akwaseum aan, "We merkten dat mensen, bedrijven, organisaties en de gemeente als het ging om ruimtelijke ontwikkeling op elkaar zaten te wachten. Daardoor bleven zaken stilstaan." Daarom namen Plaatselijk Belang en Akwaseum samen het initiatief om aan de slag te gaan.

 

Twee dagen in Leppehiem

Op 9 en 10 mei 2023 startte "Romte Akkrum Nes" in Mienskipssintrum Leppehiem in Akkrum. In twee dagen werkten deelnemers aan tafels aan toekomstscenario's voor beide dorpen en hun omgeving. "Het was voor ons belangrijk dat we de gemeente mee zouden krijgen, want zonder steun van de gemeente, had het weinig zin," zei Kroeze, "We hadden met ons voorstel gelukkig zomaar de wethouder aan tafel."

 

Wethouder Sybrig Sytsma: "Het was mooi om te zien hoe de initiatiefnemers de verschillende domeinen met elkaar in verbinding brachten. Zodra we begrepen wat de bedoeling was, gingen we aan de slag om vanuit de gemeente ook een bijdrage te kunnen leveren," zei wethouder Sijtsma, "Het was wel weer een sterk staaltje Akkrumer en Nesser eigen initiatief".

 

Bron: Open topo. 

Romte Akkrum Nes buigt zich over de ruimtelijke opgaven in en rondom Akkrum en Nes

 

Meer informatie? 

We hebben op de website een uitgebreide portefeuille over de totstandkoming en voortgang van dit prachtige project.

 

LEES MEER