Renovatie veldje Boerepaed

De afgelopen jaren heeft de wijk Sinnebuorren in Akkrum-Nes een opknapbeurt gekregen. In het hart van de wijk bevindt zich een veldje aan het Boerepaed. Tijdens de werkzaamheden diende dit veldje als opslagterrein. De meeste grote bomen zijn gekapt, op één na, en het veld is tijdelijk ingezaaid met gras. Er is budget beschikbaar om het veldje te renoveren. Dit biedt een uitgelezen kans om te luisteren naar de wensen van de buurt voor het veld en een nieuw ontwerp te realiseren.

In 2020 en 2021 zijn de buurtbewoners gevraagd naar hun wensen voor de invulling van het veld. Verschillende ideeën zijn ingediend en op basis daarvan zijn diverse ontwerpen gemaakt voor het veldje. In juni 2022 zijn deze ontwerpen besproken met een werkgroep van buurtbewoners die hun ideeën hebben ingebracht. Samen is er gekeken naar de gewenste activiteiten en de passende inrichting voor het veld. De werkgroep heeft kritisch gekeken naar de ontwerpen om ervoor te zorgen dat ze aansluiten bij de wensen van de buurt. In oktober zijn er buurtpresentaties gehouden waarbij twee ontwerpen zijn gepresenteerd. Bewoners konden de plannen beoordelen en feedback geven over wat ze goed vonden en wat er mogelijk nog verbeterd kon worden. De kinderen hebben dit gedaan door gekleurde stickers op de posters te plakken. 

Lees meer informatie over dit project op de website van Gemeente Heerenveen.

 

Interessante links over dit onderwerp: