Alomvattend gebiedsplan

Een werkgroep in Akkrum-Nes heeft het initiatief genomen om een alomvattend gebiedsplan te ontwikkelen voor het tweelingdorp. De werkgroep bestaat uit betrokken leden die denken aan diverse aspecten zoals woningbouw, infrastructuur, recreatie, bedrijfsterreinen, landbouw, energie en duurzaamheid. Ze hebben geconstateerd dat de gemeente niet de benodigde capaciteit en expertise heeft om dergelijke plannen te maken en uit te voeren. Daarom hebben ze besloten zelf het voortouw te nemen.

 

Dit initiatief bouwt voort op de reeds vastgestelde Dorpsvisie Akkrum-Nes 2021-2030, waarin voornamelijk kleinere initiatieven zijn benoemd. Een voorbeeld hiervan is de herinrichting van de Tsjerkebleek, waarvan de uitvoering binnenkort van start gaat. "We willen ook graag de grote lijnen uitzetten voor de komende jaren", aldus Aize Wijnstra, voorzitter van Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, die samen met de Stichting Akwaseum het voortouw neemt.

 

Er is reeds contact opgenomen met de gemeente om de plannen uit te voeren. In eerste instantie reageerde wethouder Sybrig Sytsma terughoudend, maar gedurende het gesprek raakte ze steeds enthousiaster, aldus Wijnstra. Het idee zal worden besproken in het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast streven beide verenigingen ernaar om met de provincie en Wetterskip Fryslân om de tafel te zitten. Ook zoeken ze specifieke deskundigheid op verschillende terreinen. "Alleen kunnen we dit niet bereiken. Daar zijn we als dorpsbelang te klein voor."

Volgens de initiatiefnemers delen de verenigingen, clubs en organisaties in het dorp hun bezorgdheid. Tijdens een eerste bijeenkomst waren acht van de ruim veertig aangeschreven organisaties aanwezig. "Ze zijn blij met de voorgenomen stappen" van Plaatselijk Belang en Stichting Akwaseum. In het voorjaar willen beide organisaties opnieuw in gesprek gaan met de clubs en verenigingen uit beide dorpen. "Een belangrijke eerste stap is het inventariseren van wensen, ideeën en knelpunten."

 

In een brief aan de organisaties in Akkrum-Nes schrijven de initiatiefnemers dat ze beseffen dat "de gemeente ons dorp gunstig gezind is, maar worstelt met de capaciteit en expertise" om plannen daadwerkelijk te realiseren. De ideeën en wensen zullen uiteindelijk worden samengebracht in een document, dat niet alleen aan de bewoners, maar ook aan de betrokken overheidsinstanties zal worden gepresenteerd. "De gebiedsschets vormt een belangrijke basis voor de overheden om de planvorming op te pakken", aldus de briefschrijvers.