De Schetsschuit

Op 9 en 10 mei 2023 hebben we in Mienskipssintrum Leppehiem een bijeenkomst gehouden waarin met elkaar een schets/tekening is gemaakt van de toekomst van Akkrum-Nes. Het proces om zo’n tekening van de toekomst te maken wordt wel “Schetsschuit” genoemd. Meestal worden de resultaten van bijeenkomsten vastgelegd in notulen. Je kunt deze resultaten, vooral als het gaat over de inrichting van een gebied, ook schetsen/tekenen. De voormalige Dienst Landelijk Gebied deed dit voor het eerst. En die bijeenkomst vond plaats op een schip/schuit. Vandaar dat deze wijze van werken een “Schetsschuit” wordt genoemd.

 

Het resultaat van de discussie over deze vragen en de eindkaart kunt u lezen en zien in de brochure.

We beschouwen deze uitkomsten als een kans die we gezamenlijk kunnen verzilveren. Hiermee kunnen we Akkrum-Nes voor de huidige en toekomstige bewoners aantrekkelijk en leefbaar houden.

Alle informatie over Gebiedsschets Akkrum-Nes Akkrum:

 

 

 

 

Eerdere verslagen van dit project zijn terug te lezen in ons dossier over ROMte Akkrum-Nes.

 

DOSSIER