Dag 2 is van start

De verwachtingen zijn hooggespannen aan het begin van de tweede dag van de tweedaagse ontwerpconferentie Romte Akkrum-Nes. Zullen de inzichten van de vorige dag voldoende inspiratie bieden voor verdere verdieping?

 

Tijdens deze ontwerpconferentie buigen inwoners van Akkrum en Nes zich, samen met experts en gemeentemedewerkers, over de ruimtelijke uitdagingen van de dorpen en hun omgeving. In meerdere ontwerpsessies gaan de deelnemers in gesprek over de kwaliteiten van de dorpen en het landschap, op zoek naar mogelijkheden om te voldoen aan de ruimtelijke behoeften van de toekomst.

 

De gesprekken vinden plaats aan drie verschillende tafels. Eén tafel richt zich op Landbouw, Landschap en Klimaat, een tweede tafel behandelt het perspectief van Wonen en Voorzieningen, terwijl de derde tafel zich richt op Recreatie en Bedrijvigheid. Landschapsarchitecten maken tijdens de gesprekken tekeningen als verslaglegging, waardoor de ideeën tot leven komen op echte kaarten.

 

Burgemeester Tjeerd van der Zwan en wethouder Sybrig Sijtsma van Heerenveen brengen een bezoek aan de conferentie op de tweede dag. Zij ontvangen een korte presentatie over de resultaten en het proces van de eerste dag. Daarna gaan de groepen weer uiteen aan de verschillende tafels om hun schetsen verder uit te werken.