De eerste schetsen staan op papier

Na een korte kennismaking hebben de deelnemers van de eerste Schetsschuit voor Akkrum-Nes besproken wat zij als kwaliteiten van beide dorpen zien. De eerste schetsen zijn daarbij op papier gezet als verslag. Opvallend is dat er meteen kansen en mogelijkheden worden gezien.

 

Na afloop werden de schetsen binnen de groep gepresenteerd. Met de verschillende perspectieven en thema's kwamen ook diverse kwaliteiten naar voren. Bij elke tafel is de sociale verbondenheid in Akkrum uitgebreid besproken. Het grote aantal voorzieningen, evenementen en verenigingen in verhouding tot het aantal inwoners werd geprezen.

 

Met de rug naar het water

Een opvallend ruimtelijk aspect is dat de openbare ruimte in Akkrum grotendeels van het water is afgewend, terwijl het riviertje De Boarn zo'n belangrijke rol heeft gespeeld bij de vorming van de dorpen.

 

Elk nadeel...

Soms gaan kwaliteiten en nadelen hand in hand. Hoewel het feit dat het spoor de dorpen Akkrum en Nes verdeelt niet bepaald fraai is, heeft het als kwaliteit dat we een treinstation midden in het dorp hebben in plaats van aan de rand. Dit biedt ruimte voor Cruyffiaanse opmerkingen...