Het zit erop

De tweedaagse ontwerpconferentie Romte Akkrum-Nes in Mienskipssintrum Leppehiem is afgesloten met een presentatie aan de Friese gedeputeerde Douwe Hoogland. Na de laatste schetssessie hebben de landschapsarchitecten hard gewerkt aan het integreren van alle denkrichtingen en plannen.

 

Na de presentatie van de verschillende scenario's wordt er een boekje gepresenteerd dat huis aan huis in Akkrum en Nes wordt verspreid. De diverse schetsen die tijdens de conferentie zijn gemaakt, zullen als illustratie dienen.

 

Een prachtig proces

"We kijken terug op een prachtig proces met zeer goede resultaten", aldus dagvoorzitter Canisius Smit. Mede-organisator Zwier Kroese bevestigt dit beeld: "Er is de afgelopen twee dagen zoveel gebeurd. Iedereen heeft vanuit zijn eigen betrokkenheid, creativiteit en deskundigheid een bijdrage geleverd aan dit resultaat."

"Zoals de wethouder al zei, is dit een mooi startpunt voor het gesprek over de ruimtelijke ontwikkeling van onze prachtige dorpen en omgeving", voegt Kroese eraan toe.

 

"Ik wurd hjir wol bliid fan"

Ook gedeputeerde Douwe Hoogland is uitermate positief over de resultaten van de tweedaagse conferentie. "Dizze manear fan wurkjen past naadleas yn de gebiedsgerjochte oanpak, dy’t no útgangspunt is foar it Fryske Program Lanlik Gebiet. Ik wurd hjir wol bliid fan, moat ik sizze", aldus de enthousiaste gedeputeerde.