Informatiebijeenkomst

De brochure "Schetsschuit Akkrum-Nes" die op 11 september is verspreid rapporteert de resultaten van een tweedaagse schetsschuit die plaatsvond op 9 en 10 mei van hetzelfde jaar. De brochure werd huis-aan-huis bezorgd in Akkrum-Nes en omgeving, en ongeveer 200 exemplaren werden digitaal verstuurd naar verschillende belanghebbenden.

 

De organisatie ROMteAKKRUM-NES heeft veel interesse en betrokkenheid gegenereerd in de dorpen, wat bleek uit een informatieavond op 20 september waar meer dan 130 betrokken dorpsgenoten de schetsen en ontwerpprincipes bespraken die uit de schetsschuit naar voren kwamen. De reacties en opmerkingen van deze avond zijn samengevat in een bijlage bij de brief.

 

Het document is ook verzonden naar de Burgemeester & Wethouders en de Gemeenteraad van Heerenveen, met het verzoek om middelen vrij te maken voor de coördinatie van het vervolg op ROMteAKKRUM-NES door de gemeente.

 

De grote betrokkenheid van de inwoners toont de urgentie aan van ruimtelijke ontwikkeling in Akkrum-Nes, met betrekking tot woningbouw, voorzieningen, bedrijvigheid, recreatie, en de nabije ontwikkelingen in landbouw en natuurontwikkeling. De tekst benadrukt ook de bereidheid van de inwoners om deel te nemen aan het vervolgproces en biedt ondersteuning aan de gemeente als klankbordfunctie en om betrokkenheid en inbreng van de inwoners te waarborgen.

Uitkomsten

De reacties en opmerkingen die deze avond heeft opgeleverd, zijn samengevat en hier te downloaden:

 

DOWNLOAD

 

Bekijk alle informatie over ROMte Akkrum-Nes hier:

 

ROMte