CO2-neutraal bouwen

In een kort betoog presenteerde Bouwe de Boer, energiecoördinator bij de gemeente Leeuwarden en projectleider van het initiatief Fossylfrij Fryslân, verschillende perspectieven op duurzame woningbouw. Hij benadrukte onder andere het belang van duurzame bouwmaterialen, waarbij hij voorbeelden liet zien van het gebruik van hennepvezels als isolatiemateriaal. De Boer schetste een toekomstbeeld van woningbouw waarin de agrarische sector en ruimtelijke ontwikkeling elkaar versterken, met als motto: "Van land naar pand".


Is Akkrum-Nes een Bloeizone? 

In een ander perspectief besprak De Boer de verschillende "Bloeizones" in Friesland, waarbij bij het inrichten van wonen en leven rekening wordt gehouden met gezond ouder worden. Verschillende dorpen in Friesland zijn al officieel erkend als Bloeizone. Wellicht kunnen Akkrum en Nes zich ook in die richting ontwikkelen?

 

Inspiratie voor het gesprek! De inhoudelijke presentaties tijdens de tweedaagse ontwerpconferentie Romte Akkrum-Nes dienen als inspiratie voor de gesprekken die plaatsvinden aan de verschillende tafels, waar de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over de ruimtelijke toekomst van Akkrum en Nes. Bij elke tafel zijn landschapsarchitecten aanwezig die de gesprekken illustreren door middel van tekeningen.