Landschappelijke waarde 

Tijdens een korte presentatie deelt landschapsarchitect Reinoud Lindemans zijn inzichten over de kenmerken van het landschap met de deelnemers van Romte Akkrum-Nes. Door de ogen van de landschapsarchitect worden de waardevolle aspecten van het landschap duidelijk. Het beekdal blijft een bepalende factor voor het uiterlijk van de ruimte in en rond Akkrum en Nes.


De charme van het "achterste" deel van het landschap

Lindemans benadrukt het belang van het "achterste" deel van het gebied. Deze gebieden, die momenteel niet geschikt zijn voor doorgaand verkeer, hebben juist een grote kwaliteit omdat ze rust en stilte bieden, wat het leven en wonen in deze omgeving verrijkt. Toegankelijkheid voegt in deze gebieden geen extra waarde toe.

Verder pleit Lindemans ervoor om bij het ontwerpen van nieuwe ruimtelijke plannen het riviertje De Boarn een hoofdrol te laten spelen. Op die manier wordt ingespeeld op de landschappelijke waarde.

 

Inspiratie voor het gesprek! De inhoudelijke presentaties tijdens de tweedaagse ontwerpconferentie Romte Akkrum-Nes dienen als inspiratie voor de gesprekken die plaatsvinden aan de verschillende tafels, waar de diverse deelnemers met elkaar in gesprek gaan over de ruimtelijke toekomst van Akkrum en Nes. Elke tafel wordt ondersteund door verschillende landschapsarchitecten die de gesprekken visueel vastleggen door middel van tekeningen.