It nije buorkjen

Bouwe Bakker, trekker van de aanpak voor het veenweidegebied, houdt een inspiratiesessie over de landbouw. Het waterpeil gaat de komende jaren onherroepelijk omhoog. Dat heeft ongetwijfeld effect op de manier, waarop de agrarische sector er in de toekomst uit gaat zien. Het boerenbedrijf gaat er anders uitzien Op dit moment zijn boeren voor een heel groot deel van hun inkomen afhankelijk van de productie van melk. Dat gaat de komende jaren veranderen. Boeren zullen andere inkomstenbronnen vinden. In het landelijk gebied zullen ruimte en diversiteit ontstaan. Volgens Bakker zullen ongetwijfeld ruilverkavelingen plaatsvinden. Bovendien zullen er boeren stoppen en komen er gebouwen vrij die een nieuwe toepassing nodig hebben. Daarnaast ontstaat er op dit moment vraag naar grondstoffen voor de bouw. Zie bijvoorbeeld ook de inspiratiesessie van Bouwe de Boer. 

 

Akkrumer Goedland

Bakker roem de ontwikkeling van een project als Akkrumer Goedland. Hij ziet dat als een goed voorbeeld van hoe er op een creatieve manier gezocht wordt naar nieuwe toepassingen van het landelijk gebied en nieuwe verdienmodellen in landbouw. 

 

Inspiratie voor het gesprek! De inhoudelijke inleidingen van de tweedaagse ontwerpconferentie Romte Akkrum Nes, zijn bedoeld als inspiratie voor de verschillende tafels waaraan de diverse deelnemers met elkaar in gesprek gaan over de ruimtelijke toekomst van Akkrum en Nes. Aan elke tafel zitten diverse landschapsarchitecten die al tekenend een verslag maken van de gesprekken.