Veel overeenkomsten tussen groepen

Er zijn momenteel veel overeenkomsten te zien in het denken tijdens de tweedaagse ontwerpconferentie Romte Akkrum-Nes. Na de lunch hebben de verschillende thematafels hard gewerkt aan diverse ideeën om oplossingen te vinden voor de ruimtelijke uitdagingen van beide dorpen.

Tijdens de tweede plenaire presentatie van de verschillende themagroepen werd duidelijk dat er veel overeenstemming is in de manier van denken. Zowel de groep die zich bezighoudt met recreatie en bedrijvigheid als de andere twee groepen, namelijk woningbouw en voorzieningen, en landbouw en natuur, hebben gesproken over het belang van de verbinding tussen water en wonen/recreatie.

 

Akkrum en de ûnlannen

Er is speciale aandacht besteed aan de langwerpige structuren aan de zuidwestkant van het dorp in het landelijke gebied. Alle groepen benadrukten hun belang. "Eartiids koene we op sterk iis op redens fan Akkrum nei de Jouwer", herinnerde een van de organisatoren van Akwaseum, Kees de Boer, eraan. Hij verwees hiermee naar de verbinding tussen Akkrum-Nes aan de oevers van De Boarn en de ûnlannen in de richting van de Terkaplester Puollen.

 

Aan het einde van de plenaire presentatie kregen de groepen de opdracht om met de inspiratie van de andere groepen verder te werken aan het uitwerken van hun ideeën. Voordat ze verdergaan, werden de schetsen van de andere groepen druk gefotografeerd.