Hoogteverschillen

Aan de tafel met het thema Landbouw, Natuur en Landschap ligt een hoogtekaart op tafel. Het is niet heel opmerkelijk dat Akkrum en Nes zich op een verhoging bevinden. Dit verklaart waarom de eerste bewoners zich in het verleden op deze plek aan de oevers van De Boarn vestigden, om hun voeten droog te houden.

 

Deze verhoging heeft echter ook relevantie voor de landbouw. De verwachte stijging van het waterpeil in het veenweidegebied is van cruciaal belang voor de haalbaarheid van de huidige vorm van landbouw. Wat is het effect van deze verhoging op de agrarische bedrijven in de omgeving van Akkrum?

Dit benadrukt eens te meer dat de ruimte waarbinnen we de verschillende ruimtelijke uitdagingen willen aanpakken beperkt is. Het onderstreept het belang van het initiatief om deze uitdagingen op een integrale wijze aan te pakken.

 

De resultaten van de tweedaagse ontwerpconferentie zullen de komende weken worden gepubliceerd in een boekje. Dit boekje wordt huis-aan-huis verspreid onder alle inwoners van Akkrum en Nes.