De eerste kennismaking aan de ontwerptafels

Er vinden discussies plaats over de ruimtelijke ontwikkeling van Akkrum en Nes en de omgeving. Er zijn drie verschillende tafels: Landbouw en Natuur, Toerisme en Bedrijvigheid, en Woningbouw en Voorzieningen. Experts, bewoners uit Akkrum en Nes en gemeentemedewerkers nemen deel aan deze gesprekken. Tijdens de bijeenkomsten maken landschapsarchitecten verslagen op verschillende soorten kaarten van de omgeving.

 

Lege stoel

Aan elke tafel is één lege stoel aanwezig. Deze stoel symboliseert de generaties na ons, die nog geen stem hebben maar wel belang hebben bij een toekomstbestendige ruimtelijke ontwikkeling van Akkrum, Nes en de omgeving.

 

Wat wordt er momenteel als mooi ervaren?

Als opwarmertje worden deelnemers gevraagd om te benoemen wat ze momenteel mooi vinden aan de ruimtelijke inrichting van ons landschap. Waar ligt precies de kwaliteit? Wat maakt onze omgeving zo krachtig?