We brengen verschillende perspectieven aan tafel

Op dinsdag 9 en woensdag 10 mei 2023 staat Akkrum en Nes in het teken van Romte Akkrum-Nes. Bij het peilen van de meningen van de inwoners van Akkrum en Nes, blijkt dat er genoeg ideeën zijn over de gewenste ontwikkelingen. "Er is simpelweg behoefte aan meer woningen", "De Utingeradeelhal heeft duidelijk onvoldoende capaciteit", "We praten al jaren over de behoefte aan een zwemstrandje", "De natuur staat onder druk" en "Spikerboor is vrijwel volgebouwd".

 

Hoewel velen wel weten wat er volgens hen moet gebeuren in Akkrum en Nes, rijst de vraag: hoe dan? Wie neemt het initiatief? En hoe zorgen we ervoor dat tegengestelde belangen en ontwikkelingen met elkaar in evenwicht worden gebracht? De oplossing is om met elkaar aan tafel te gaan: Romte Akkrum-Nes, een ontwerpconferentie. Plaatselijk Belang Akkrum/Nes en stichting Akwaseum hebben het initiatief genomen voor Romte Akkrum-Nes, een tweedaagse ontwerpconferentie waarin inwoners en de overheid gezamenlijk oplossingen ontwerpen voor de ruimtelijke vraagstukken in en rond Akkrum en Nes.

 

Op dinsdag 9 mei en woensdag 10 mei zullen er in Mienskipssintrum Leppehiem verschillende groepen aan tafels werken aan omgevingsschetsen. Gedurende deze twee dagen zullen landschapsarchitecten tekeningen maken van de besproken ideeën.

 

De conferentie zal worden geleid door Canisius Smit uit IJlst, die als medewerker van de Dienst Landelijk Gebied al vaker dergelijke bijeenkomsten heeft begeleid. "De kracht van deze werkwijze is dat de beelden in de hoofden van de mensen zichtbaar worden op kaarten", aldus Smit. Hij beschouwt landschapsarchitecten eigenlijk als tekenende notulisten. "Door de ideeën op kaarten weer te geven, wordt het mogelijk om beelden en ideeën met elkaar te combineren. Dit is een uitgelezen kans om integrale scenario's te creëren voor de ruimtelijke opgaven in en rond Akkrum en Nes."